Прес-служба

Про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Збори, які відбудуться 19 жовтня 2012 року об 11 годині 00 хв.

П'ятниця, 21 вересня 2012 14:36

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія», код ЄДРПОУ: 22945712, надалі – Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Збори, які відбудуться 19 жовтня 2012 року об 11 годині 00 хв. у приміщенні Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 4-поверх.

Порядок денний Зборів:

  • Про обрання голови, секретаря та лічильної комісії Зборів.
  • Про обрання членів Наглядової ради Товариства, Голови Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та Головою Наглядової ради Товариства;
  • Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія/».

Часом складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, є 24 год.00 хв. 15 жовтня 2012 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у Зборах, буде проводитись 19 жовтня 2012 року з 10.00 до 10.45 за адресою: 01030, м. Київ, вул.Богдана Хмельницького, 78-а, 4 поверх.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з проектами рішень з питань порядку денного Зборів в робочі дні з 09 год.00 хв. До 17 год. 00 хв. У приміщенні Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, у юридичному департаменті (1 поверх).
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі у Зборах акціонерів потрібно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу, та документ, що підтверджує їх повноваження, оформлений згідно з чинним законодавством України.

Тел. для довідок: (044) 303 97 81

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95