Прес-служба

Проведення чергових Загальних зборів акціонерів

П'ятниця, 27 березня 2015 16:47

До відома акціонерів:

 Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.»), (місцезнаходження:01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія.» (надалі – Товариство), які відбудуться 30 квітня 2015 р. за адресою:  м. Київ, вул. Саксаганського, 77, другий під’їзд (вхід з двору),друхий поверх, кімната 1. Початок зборів о 11 годині 00 хв.

Реєстрація акціонерів буде  здійснюватись за вищевказаною адресою у день проведення зборів: початок реєстрації об 09-00, закінчення реєстрації об 10-45.

Перелік питань, що виноситься на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів.

2. Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

3. Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2015 рік.

4. Розгляд Звіту Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 24 год. 00 хв. 27 квітня 2015 року.

Для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- акціонерам - документ, що  посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів -довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інший документ, що посвідчує повноваження представника та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З  інформацією (документами) по питанням порядку денного можна ознайомитися у робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 14.00 до 18.00 у корпоративного секретаря Товариства – Рикова О.О. (відповідальна особа) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельнитцького, 78-а, 1 поверх, кімната 102, а також у день проведення Загальних  зборів акціонерів - у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери або їх представники можуть подавати в письмовому вигляді за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 78-а, 1 поверх, каб.102.

Довідки за телефоном: (044) 303 97 81

 

Т.в.о. Голови Правління

ПрАТ «УТСК»                                                                          К.М. Чаплигін

 

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95