Прес-служба

З 22.05.2015 року Головою Правлiння ПрАТ «УТСК» призначено Руденка Олександра Володимировича

П'ятниця, 22 травня 2015 18:24

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, Київ, Саксаганського

4. Міжміський код, телефон та факс

044 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

utico.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

21.05.2015 року Наглядовою радою ПрАТ «УТСК» прийнято рiшення щодо звiльнення Чаплигiна Костянтина Миколайовича з посади тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства на пiдставi поданої ним заяви ( за згодою сторiн).
Строк роботи Чаплигiна К.М. на посадi тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння ПрАТ «УТСК» склав – з 01.09.2014 року по 21.05.2015 року. Частки у статутному капiталi емiтента Чаплигiн К.М. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

З 22.05.2015 року Головою Правлiння ПрАТ «УТСК» призначено Руденка Олександра Володимировича. Частки у статутному капiталi емiтента Руденко О.В. не має. Паспорт СН 281552 виданий Московським РУ ГУ МВС України у м. Києвi 04.10.1996 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду директора Iноземного пiдприємства "АГРОСИСТЕМ IНВЕСТ УКРАЇНА", займався адвокатською дiяльнiстю.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Руденко Олександр Володимирович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

22.05.2015

(дата)

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95