Страховий випадок

Пошкодження вантажу

Як тільки стане відомо про настання страхового випадку, страхувальник (або уповноважена ним особа) повинен на протязі 24 годин (виключаючи вихідні та святкові дні) письмово повідомити про це страховика.

Страхувальник (вигодонабувач) або його представники повинні докласти всіх зусиль для належного фіксування та документування всіх обставин настання страхового випадку.

Документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та завдання збитків:

  • довідка (або акт) від компетентних органів (МВС, транспортної міліції, водної міліції, ДАІ, прокуратури, МНС, пожежної охорони тощо або відповідних компетентних органів інших країн, на території яких відбувся страховий випадок), що підтверджує факт настання страхового випадку та завдання збитків (ДТП, аварії, пожежі, протиправних дій третіх осіб тощо), з обов'язковим зазначенням в такому документі місця, часу, причин настання випадку та розміру збитків;
  • офіційні акти, що підтверджують факт настання страхового випадку та завдання збитків, які складені відповідно до законів, правил тощо, що діють в тій країні, де мав місце страховий випадок та визначався збиток (тобто акт огляду вантажу аварійним комісаром/експертом торгово-промислової палати або акт оцінки вартості пошкодженого вантажу, або акт експертизи), морські протести, виписки із суднового журналу, документально підтверджені свідчення про час виходу транспортного засобу з пункту відправлення, а також про неприбуття його до місця призначення у визначений строк у разі зникнення судна (транспортного засобу) безвісти, інші офіційні акти (документи) із зазначенням причин та наслідків страхового випадку, розміру збитків;
  • акти вантажно-розвантажувальних робіт (на складі, в аеропорту, на митному вантажному терміналі, на залізничній станції, в порту), підписані членами комісії, які брали участь (були присутніми) під час завантаження (вивантаження) вантажу зі/на склад (транспортний засіб), пояснювальні записки (за можливості) від осіб, що брали учать в процесі завантаження, розвантаження, перевантаження, перевезення, митно-брокерському оформленні, комерційний акт.

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95