Корисна інформація

 

Іформація для кліентів Рекомендовані

 

 

Право клієнта на інформацію

відповідно до ст.12 Закону України «Про фінансові послуги

та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

 

1) про фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

До укладення договору страхування представник ПрАТ «УТСК» детально інформує Вас про умови страхування, а також про ціну страхової послуги. Вона може залежати від низки параметрів, зазначених у Вашому договорі страхування, який надається Вам для вивчення перед підписанням.

Наприклад: від предмету договору страхування, страхової суми, строку страхування тощо.

Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в конкретній угоді, укладеній зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) про умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість

Умовами договорів страхування ПрАТ «УТСК» не передбачається надання додаткових фінансових послуг.

3) про порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

Згідно з п.п. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:  

сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:  

- під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);  

- під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати; 

У разі дотримання вищезгаданих умов податок на доходи фізичних осіб за рахунок страхувальника з суми страхового відшкодування сплаті не підлягає. 

4) про правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про страхування»:

 

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

 

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

 

Розмір витрат на ведення справи є складовою частиною страхового тарифу, визначається при здійсненні його розрахунку та залежить від виду страхування. Конкретний розмір витрат на ведення справи зазначається у договорі страхування, крім договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» утримання понесених витрат на ведення справи не повинно бути більше 20 відсотків.

 

Максимальний розмір витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування визначається постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та не повинен перевищувати:

-    з обов'язкового особистого страхування — 15 відсотків;

-    з обов'язкового страхування майна та відповідальності — 20 відсотків.

Остаточний розрахунок між Сторонами, у разі дострокового припинення дії цього Договору, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником до дати дострокового припинення дії Договору страхових подій (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

5) про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги.

Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства України, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

Спори по договорах страхування між страхувальником і страховиком вирішуються шляхом переговорів.

У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому договором страхування та чинним законодавством України.

6) про реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Державним регулятором ринку страхування є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Апарат Нацкомфінпослуг

01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3,

www.dfp.gov.ua

Приймальня Голови Нацкомфінпослуг

тел.: (044) 234-39-46

Канцелярія Нацкомфінпослуг

тел.: (044) 234-02-24

Сектор зв’язків з громадськістю та протоколу

тел.: (044) 234-68-60

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат)

03680, м. Київ-150, вул. Горького, 174

тел.: (044) 528-94-38

тел. «гарячої лінії»: (044) 528-92-44

факс: (044) 528-56-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

www.dsiu.gov.ua

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

 

7) про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

Компанією не пропонуються фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами.

 

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95