Про нас

Ліцензії

Чинні ліцензії ПрАТ „УТСК",
видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

 

Серія

Номер

Вид

Строк дії

з

до

У формі добровільного

1

АГ 569128

Страхування від нещасних випадків

23.11.2006

безстроковий

2

АГ 569124

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

25.12.2007

безстроковий

3

АГ 569126

Страхування наземного транспорту

23.11.2006

безстроковий

4

АГ 569131

Страхування повітряного транспорту

23.11.2006

безстроковий

5

АГ 569116

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

23.11.2006

безстроковий

6

АГ 569120

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

12.12.2006

безстроковий

7

АГ 569123

Страхування майна ((крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

23.11.2006

безстроковий

8

АГ 569118

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

23.11.2006

безстроковий

9

АГ 569119

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

23.11.2006

безстроковий

10

АГ 569130

Страхування відповідальності перед третіми особами ((крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

23.11.2006

безстроковий

11

АГ 569122

Страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

10.11.2005

безстроковий

12

АГ 569133

Страхування фінансових ризиків

23.11.2006

безстроковий

13

АГ 569125

Страхування медичних витрат

23.11.2006

безстроковий

14

 

Страхування сільськогосподарської продукції

11.10.2016

безстроковий

Обов’язкові види страхування

15

АГ 569132

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

05.10.2006

безстроковий

16

АГ 569129

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

05.10.2006

безстроковий

17

АГ 569115

Авіаційне страхування цивільної авіації

03.03.2009

безстроковий

18

АГ 569427

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

20.01.2011

безстроковий

19

АГ 569135

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

03.10.2006

безстроковий

20

АГ 569134

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

10.11.2005

безстроковий

21

АГ 569127

Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

26.07.2005

безстроковий

22

АГ 569121

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власному чи іншому володіння зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

26.07.2005

безстроковий

23

 

Обов'язкове страхування цивільно - правової відповідальності приватного нотаріуса

08.12.15

безстроковий

24

 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

14.06.16

безстроковий

 

Правила страхування

Вид страхування Назва Правил Дата реєстрації в Нацкомфінпослуг
1 Добровільне страхування від нещасних випадків Правила добровільного страхування від нещасних випадків (нова редакція) 20.04.2017
2 Добровільне медичне страхування(безперервне страхування здоров’я) Правила добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я) 26.01.2017
3 Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) 20.09.2016
4 Добровільне страхування повітряного транспорту Правила добровільного страхування повітряного транспорту (нова редакція) 26.09.2017
5 Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Правила добровільного страхування вантажів, багажу (вантажобагажу)
(нова редакція)

21.07.2017
6 Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
(нова редакція)
17.05.2017
7 Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 ЗУ „Про страхування”) Правила добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) (нова редакція) 17.05.2017
8 Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Правила добровільного страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів (включаючи відповідальність перевізника)
(нова редакція)
07.09.2017
9 Добровільне страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Правила добровільного страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)
(нова редакція)
07.09.2017
10 Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 ЗУ „Про страхування”) Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої,ніж передбачено пунктами 12-14 статті 6 ЗУ „Про страхування”) 02.03.2017
11 Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Правила добровільного страхування кредитів (в тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 30.08.2016
12 Добровільне страхування фінансових ризиків Правила добровільного страхування фінансових ризиків 30.08.2016
13

Добровільне страхування медичних витрат

Правила добровільного страхування медичних витрат

23.11.2006

14

Добровільне страхування сільськогосподарської продукції

Правила добровільного страхування сільськогосподарської продукції

11.10.2016

 

 

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95