Прес-служба

Журнал «Insurance TOP» оприлюднив рейтинг страхових компаній України за підсумками роботи протягом 2015 року. ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія.»  традиційно увійшла до числа провідних компаній на ринку страхування України, посівши гідні позиції у рейтингових таблицях. У порівнянні з 2014 роком деякі позиції було покращено.

 ПрАТ «УТСК» отримала наступні місця:

Активи - 409 982,0 тис. грн. (18 місце)

Власний капітал  - 223 842,0 тис. грн. (18 місце)

Страхові резерви - 111 254,0 тис. грн. (17 місце)

Страхові платежі за видами - 233 096,1 тис. грн. (21 місце)

Страхові виплати за видами - 51 174,9 тис. грн. (27 місце)

ТОП 50 ОСЦПВВНТЗ - 46 795,3 тис. грн. (24 місце)

ТОП 50 страхування від вогню та стихійних явищ - 14 478,1 (16 місце)

ТОП 50 ДСЦВ - 2 067,7 тис. грн. (19 місце)

ТОП 9 Зелена картка (страхові платежі) - 110 095,6 тис. грн. (5 місце)

Загалом в  рейтингуванні взяли участь 80 страхових компаній.  

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товаритсво "Українська транспортна страхова компанiя."

2. Код за ЄДРПОУ

22945712

3. Місцезнаходження

01033, Київ, Саксаганського, 77

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 303 97 70 (044) 303 97 70

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://utico.ua/

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

15.04.2016 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Руденка Олександра Володимировича на пiдставi поданої ним заяви про звiльнення за власним бажанням. Частки у статутному капiталi емiтента Руденко О.В. не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк роботи Руденка О.В. на посадi Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" склав - з 22.05.2015 року по 15.04.2016 року (включно).

15.04.2016 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення щодо переведення Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Григорюка Андрiя Леонiдовича на посаду Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" з 16.04.2016 року (включно). Частки у статутному капiталi емiтента Григорюк А.Л. не має.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював на керiвних посадах в ПрАТ "УТСК"

15.04.2016 року Наглядовою радою ПрАТ "УТСК" прийнято рiшення щодо обрання заступника Голови Правлiння ПрАТ "УТСК" Овдiя Дмитра Петровича членом Правлiння ПрАТ "УТСК" з 16.04.2016 року (включно).Частки у статутному капiталi емiтента Овдiй Д.П. не має.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадоi злочини не має.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником Голови Правлiння ПрАТ "УТСК", Головою Правлiння ЗАТ "Страхування життя 611".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Руденко Олександр Володимирович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

15.04.2016

(дата)

 

 

СК «ЮТІКО» сплатила 2,1 млн. грн. страхових відшкодувань з ОСЦПВВНТЗ у березні 2016 року

У березні 2016 року СК «ЮТІКО» виплачено 156 страхових відшкодувань по автоцивілці на загальну суму 2,1 млн. грн., що перевищує аналогічний показник березня 2015 року (1,4 млн. грн.) на 50%.

Загалом за січень - березень 2016 року по ОСЦПВВНТЗ постраждалим у ДТП було виплачено 6,3 млн. грн, що у 2 рази більше показника за аналогічний період 2015 року (3 млн. грн.).

Щомісячна статистика виплат з ОСЦПВВНТЗ в 2016 році:

Січень 2016 року: 1,7 млн. грн.,

Лютий 2016 року: 2,5 млн. грн.,

Березень 2016 року: 2,1 млн. грн.

СК «ЮТІКО» дотримується стратегії стабільних виплат з ОСЦПВВНТЗ та збільшення якості страхового портфелю з цього виду страхування. СК «ЮТІКО» продовжує послідовну політику зменшення витрат на комісійні винагороди та відбір добросовісних агентів. Задля досягнення якості портфелю та його беззбитковості в майбутньому обсяги реалізації полісів ОСЦПВВНТЗ в 1 кварталі 2016 року зменшено майже в 3 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.

СК «ЮТІКО» виплатила страхове відшкодування у розмірі 70 000 грн. за пошкоджений автомобіль Ford Tourneo

 

СК «ЮТІКО» виплатила страхове відшкодування по автокаско на суму 70 000 грн. за пошкодження застрахованого автомобіля. Аварія сталася у Києві, внаслідок якої автомобіль клієнта компанії FordTourneoздійснив зіткнення з FordFocusта отримав пошкодження лобового скла, переднього правого крила, переднього бампера та інших елементів. Була виявлена вина обох водіїв у невиконанні Правил дорожнього руху.

Договір КАСКО, по якому було застраховано авто, включав ризики ДТП, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб та викрадення.

Четвер, 24 березня 2016 09:52

Шановні акціонери!

 

Приватне акціонерне товариство «Українська транспортна страхова компанія.» (надалі – ПрАТ «УТСК» або Товариство) повідомляє Вас, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 квітня 2016 року о 11 год. 00 хв. в приміщенні ПрАТ «УТСК», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, буд. 77, другий під’їзд (вхід з двору), другий поверх, кімната, 1.

26 квітня 2016 року (24 год. 00 хв.) визначено як дату складання переліку акціонерів - власників іменних цінних паперів Товариства, які мають право брати участь у засіданні чергових (річних) Загальних зборів акціонерів ПрАТ «УТСК» 29 квітня 2016 року.

 

Порядок денний зборів:

 

І.

Обрання лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів;

ІІ.

Розгляд Звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. Визначення напрямків розвитку та планів на 2016 рік;

ІІІ.

Розгляд Звіту Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 р.;

IV.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

V.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

VІ.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради Товаритсва, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

VІІ.

Розгляд Звіту Ревізора щодо фінансової звітності Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту;

VIIІ.

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.;

ІХ.

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 р.;

Х.

Внесення змін до статуту Товариства.

 

Реєстрація акціонерів почнеться 29 квітня 2016 року о 9 годині 30 хв. і закінчиться о 11 годині 00 хв. Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах акціонерів, оформлене згідно з чинним законодавством України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Саксаганського, буд. 77, другий під’їзд (вхід з двору), другий поверх, кімната, 1 (у робочі дні тижня, з 14-00 до 18-00).

У день роботи Зборів - 29 квітня 2016 року – акціонери ПрАТ «УТСК» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Зборів.

 

Голова Правління

ПрАТ «УТСК»                                                                                                                                  О.В. Руденко

СК “ЮТІКО” продовжує стратегію скорочення строків виплат з ОСЦПВВНТЗ.

У лютому 2016 року СК “ЮТІКО” виплачено 175 страхових відшкодувань по автоцивілці на загальну суму 2,5 млн. грн., що у 2,5 рази перевищує аналогічний показник лютого 2015 року (1 млн. грн.) та на 47% більше, ніж у січні 2016 року (1,7 млн. грн.).

Компанія приділяє особливу увагу якості розгляду страхових справ у процесі врегулювання збитків.

За результатами роботи у 2015 році ПрАТ «УТСК» на 90% збільшила обсяги страхових платежів порівняно з аналогічним періодом 2014 року - з 123 279,9 тис. грн. до 233 096,1 тис. грн.

Виплачено страхових відшкодувань на суму 51 174,9 тис. грн, що на 43,8% більше, ніж за аналогічний період 2014 року. Із них за добровільними видами страхування - 425,7 тис. грн., за обовязковими - 50 749,2 тис. грн.

У діяльності ПрАТ «УТСК» протягом 2015 року пріоритетними напрямками було:

- страхування майна від вогневих та інших ризиків – 15 098,2 тис. грн., що склало 6,5 % страхового портфелю компанії;

- страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за кордоном (”Зелена картка ”) –  110 095,6 тис. грн., що склало 47,2%;

- обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України – 46 794,7 тис. грн., що відповідає 20,1% страхового портфелю компанії.

Розмір статутного фонду ПрАТ «УТСК » становить 133 958,8 тис. грн.

Технічні резерви ПрАТ «УТСК» станом на 31 грудня 2015 року сформовані у повному високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства і становлять 178 002,0 тис. грн.

У 2016 році ПрАТ «УТСК» планує подальше збільшення збору страхових премій, поліпшення процесу врегулювання збитків зі скороченням строків розгляду та прийняття рішень.

З 18 лютого 2016 року нові тарифи на договори страхування Зелена картка

З 00 годин 18лютого 2016 року МТСБУ вводить в дію нові розміри єдиних страхових платежів за договорами Зелена картка. Це вже друга за цей місяць зміна тарифів. Остання зміна здійснювалась 09 лютого 2016 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членівміжнародної системи автомобільного страхування "Зелена Картка"

                   (Розміри страхових платежів, грн.)

Транспортні засоби

Буква у ЗК

15 дн.

1 міс.

2 міс.

3 міс.

4 міс.

5 міс.

6 міс.

7 міс.

8 міс.

9 міс.

10 міс.

11 міс.

1 рік

Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів)

А

722

1 149

1 987

2 729

3 455

4 336

5 103

5 869

6 011

6 167

6 205

6 261

6 317

Автобуси

Е

2 713

3 768

5 652

7 536

9 421

11 305

13 189

15 073

16 957

18 841

20 726

22 610

24 494

Вантажні автомобілі

С

1 703

2 260

4 069

5 727

7 385

9 044

10 702

12 360

14 018

15 676

17 183

18 691

20 198

Причепи, напівпричепи

F

249

346

596

845

1 095

1 344

1 594

1 843

2 093

2 342

2 592

2 841

1 733

Мотоцикли

B

288

397

663

928

1 196

1 459

1 727

1 989

2 258

2 405

2 511

2 570

2 673

 

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - (Азербайджан, Білорусь, Молдова, Росія)

                     (Розміри страхових платежів, грн.)

Транспортні засоби

Буква у ЗК

15 дн.

1 міс.

2 міс.

3 міс.

4 міс.

5 міс.

6 міс.

7 міс.

8 міс.

9 міс.

10 міс.

11 міс.

1 рік

Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів)

А

526

773

1 052

1 300

1 547

1 702

1 774

1 894

2 014

2 135

2 285

2 405

2 525

Автобуси

Е

557

1 114

1 981

2 816

3 497

4 055

4 420

4 781

5 142

5 382

5 623

5 863

6 044

Вантажні автомобілі

С

278

557

990

1 423

1 764

2 043

2 225

2 405

2 586

2 706

2 826

2 946

3 037

Причепи, напівпричепи

F

120

183

303

424

550

670

772

772

799

799

829

829

859

Мотоцикли

B

61

123

247

340

402

495

541

571

601

631

661

691

721

 

 

Протягом 2015 року СК “ЮТІКО” щомісяця виплачувала з ОСЦПВВНТЗ у двічі більше ніж минулого 2014 року. Така сама динаміка зберігається і на початку 2016 року. За підсумками виплат з ОСЦПВВНТЗ в січні 2016 року виплачено 120 страхових відшкодувань по автоцивілці на загальну суму 1,7 млн. грн., що у 2,5 рази перевищує аналогічний показник січня 2015 року (0,685 млн. грн.).

Страховою компанією «ЮТІКО» були прийняті усі заходи для здійснення виплат страхових відшкодувань в повній мірі, в строки та на умовах, передбачених договором страхування і чинним законодавством України. Компанія постійно проводить заходи щодо поліпшення процесу врегулювання збитків.

-20% на заказ ОСАГО

 

+38 096 382 83 95